koh-hong-krabi-4.jpg

KRABI

PHANG NGA

PHUKET

ช่วงเวลา :  สามารถเดินทางได้ตลอดทั้งปี

จำนวน :  6-12 ท่าน / Private Group

ราคา : - บาท

CONCEPT การเดินทางท่องเที่ยว

กระบี่-พังงา-ภูเก็ต  กับ #NEO TRAVEL

นีโอ ทราเวล นําท่านท่องเที่ยวเมืองรอง เมืองเล็กๆ

ที่มากด้วยเสน่ห์ ได้เที่ยวแล้วรับรองจะติดใจ ได้ทั้งธรรมชาติ สัมผัสวิถีชุมชน

ตะลุยกินของพื้นเมือง ไหว้พระวัดสวย เที่ยวเมืองแพร่ แลเมืองน่าน เช็คอิน UNSEEN
เมืองรอง น่าเที่ยวไม่แพ้ใคร ไปง่าย ถ่ายรูปสวย

ค่าบริการนี้รวม

-  ค่าโรงแรมที่พัก (หรือเทียบเท่า) พร้อมอาหารเช้า

-  ค่าพาหนะ

-  ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ

-  ค่าเข้าชมตามระบุในรายการ

-  ค่าประกันอุบัติเหตุสาหรับการเดินทาง

ค่าบริการนี้ไม่รวม

-  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด

-  ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

-  ค่าทิปพนักงาน เช่น พนักงานยกกระเป๋า

เงื่อนไขการจองและชำระเงิน

 

-  จองวันที่จอง : ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 3,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ โดยจะถือลำดับการชำระค่ามัดจำเป็นสำคัญ

-  ชำระมัดส่วนที่เหลือทั้งหมด 7 วัน ก่อนเดินทาง

***หากลูกค้าชำระไม่ตรงตามกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่ามัดจำให้กับลูกค้า พร้อมยกเลิกการเดินทางของลูกค้า

การชำระเงินค่าทริป - กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้
 

ชื่อบัญชี : บริษัท นีโอ ทราเวล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

·        ธ.กสิกรไทย

          สาขาประชานิเวศน์ 1

          (ออมทรัพย์)  เลขที่บัญชี 737-2-06999-0

·        ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

          สาขาประชานิเวศน์

          (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 085-2-13432-2

·        ธ.กรุงเทพฯจำกัด

          สาขาประชาชื่น

          (ออมทรัพย์)  เลขที่บัญชี 193-0-54658-3

 

หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งกลับพร้อมส่งหน้า Passport ให้ด้วยนะคะ

การยกเลิกทริป - โดยลูกค้า

 

-  ยกเลิก ก่อนวันเดินทาง  20  วัน       หัก 50%

-  ยกเลิก ก่อนวันเดินทาง  10 วัน         ไม่สามารถคืนเงินได้

 

กรณีบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากผู้ร่วมเดินทางไม่ครบตามจำนวนขั้นต่ำ หรือ ด้วยเหตุสุดวิสัยต่างๆ  เช่น  ภัยธรรมชาติ  การก่อการร้าย  เหตุความรุนแรงทางการเมือง ฯลฯ  บริษัทฯ ยินดีคืนค่ามัดจำ / ค่าบริการ ที่ลูกค้าได้ชำระเงินมาแล้วทั้งหมด (กรณีที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ ซื้อตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้า  บริษัทฯ จะคืนส่วนที่ได้รับการ Refund จากสายการบินตามข้อกำหนดของประเภทตั๋วเครื่องบินนั้นๆ)

 

เมื่อท่านชําระค่ามัดจําแล้ว  หมายถึง  ท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทฯ แจ้งไว้ทั้งหมด และเป็นการยืนยันการจองทริป อย่างเป็นทางการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line @ : @neotravel (มี@ด้วยนะคะ)

อีเมล : neo_travel@hotmail.com

โทร. 02 954 2757  (ทีมงานนีโอ ทราเวล) 
Facebook page :  Neotravel Thailand

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/04210

DAY

01

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

(กรุงเทพฯ - กระบี่)

07.30น.   พบกันสนามบินสุวรรณภูมิ

08.30น.   บินสู่สนามบินกระบี่

10.00น.   ถึงสนามบินกระบี่

- ชมสระมรกต -  น้ำพุร้อน

- ชมสุสานหอย หรือ ซากฟอสซิลหอย

- เดินทางสู่อ่าวนาง

พัก อ่าวนาง

DAY

02

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

(หมู่เกาะห้อง - อ่าวนาง)

- เดินทางสู่หมู่เกาะห้อง โดย Speedboat

- ชมเกาะลาติง - ชมเกาะผักเบี้ย

- เดินทางสู่เกาะห้อง (ชายหาด 5 ดาว)

- อิสระพักผ่อน ณ เกาะห้อง

- เล่นน้ำ ชมฝูงปลา

พัก อ่าวนาง

DAY

03

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/10

(ภูเก็ต)

- วัดบางโทง หรือ วัดมหาธาตุวชิรมงคล

- ล่องเรือชมอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

- ล่องเรือผ่านถ้ำลอด - ชมเขาพิงกัน

- เกาะปันหยี - ชมหมู่บ้านชาวประมง

- จุดชมวิวเสม็ดนางชี

พัก ภูเก็ต

DAY

04

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/5

(เกาะเฮ - ภูเก็ต)

- เดินทางสู่เกาะเฮ

- ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของทะเลอันดามัน

- อิสระบนชายหาด

- เดินทางสู่เกาะราชา

- กิจกรรมดำน้ำดูปะการัง

- กิจกรรมตกปลา

- ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุด

พัก ภูเก็ต

DAY

05

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/9

(ภูเก็ต)

- ถนนเลียบชายหาด

- หาดป่าตอง - จุดชมวิว 3 อ่าว

- วัดไชยธาราราม

- วัดพระใหญ่

- บ้านเมืองเก่าชิโนโปรตุกีส

- ถนนถลาง

พัก ภูเก็ต

DAY

06

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

(ภูเก็ต - พังงา - กรุงเทพฯ)

- วัดพระทอง (วัดพระผุด)

- วัดท่าไทร

- เดินทางสู่สนามบินภูเก็ต

14.50น.   บินสู่กรุงเทพฯ

16.14น.   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ