ลงทะเบียนขอรับทุน

การประชุมใหญ่ประจำปี 2563 ครั้งที่ 24

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

วันที่ 16-18 ตุลาคม 2563  ณ  Royal Cliff Hotel Group (ศูนย์ประชุมพีช)

โดย บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนทุน

บริษัท นีโอ ทราเวล จำกัด 

>  159/1 ถ.เทศบาลนิมิตเหนือ แขวงลาดยาว

     เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

>  Tel : 02-954-2757

>  Fax : 02-954-2769

Email:

info@neotravel.co.th

เวลาทำการ 

> เปิด  จันทร์ - ศุกร์  9.00 - 17.30 น.

> ปิด   เสาร์ - อาทิตย์

Line@ : @neotravel

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/04210