LOFOTEN

NORWAY

ช่วงเวลา :  13 - 22 กุมภาพันธ์ 2563

จำนวน :  6-12 ท่าน

ราคา : 79,800 บาท

รายการฉบับเต็ม

CONCEPT การเดินทางเที่ยว

LOFOTEN - TROMSO กับ #อนุรักษ์ NEO TRAVEL

ผมได้จัดรูปแบบการเดินทางที่แตกต่างไปจากทัวร์ทั่วไปเนื่องจากเป็นการเที่ยวแบบกลุ่มเล็ก 6 คน รวมผมกับช่างภาพอีก 1 คนเป็น 8 คน ซึ่งผมจะช่วยถ่ายภาพร่วมกับช่างภาพ และดูแลตลอดจนบริการขับรถให้ตลอดทริป โดยใช้รถแบบ 9 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 

 

ผมอยากเก็บความประทับใจ เหมือนไปเที่ยวกันในกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัว ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นรายการท่องเที่ยว หรือ การเดินทางในเส้นทางต่างๆ อาจมีความยืดหยุ่นในเรื่องของแผนการเดินทางและเวลา  ( ซึ่งผมและทีมงานจะคอย Update ให้ตลอดการเดินทาง) และในการเดินทางตลอดทริปผมจะเป็นผู้ถ่ายภาพให้กับทุกท่าน  ผมรับรองได้ว่าทุกท่านจะมีภาพความประทับใจ สวยๆ ติดมือกลับไปแน่นอน 

 

ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จะเป็น  ตั๋วค่าเข้าชมต่างๆ , ค่าเรือ, ค่ากระ ค่าเช้า, เช่ารถ, ประกันรถ, น้ำมัน, ทางด่วน, ที่จอดและค่าที่พักซึ่งที่พักนั้น ทางผมจัดเป็นแบบโรงแรมสลับกับ cottage ทำเลถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเพราะมีครัวให้เราทำอาหารทานกันเองได้ในบางมื้อ  บางที่อาจมี 2-3 ห้องนอน รวมถึงขนาดห้องอาจจะไม่เท่ากัน (ห้องพักประเภทนี้อาจไม่สะดวกเหมือนโรงแรม อารมณ์เหมือนบ้านมากกว่า)  สำหรับท่านที่ไม่ได้มาเป็นคู่จะต้องพักร่วมกับเพื่อนร่วมทริปท่านอื่นๆ โดยผมจะเป็นผู้จัดให้ตามความเหมาะสม 

 

ค่าใช้จ่ายที่ยังไม่รวม คือค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-ออสโล – Harstad Narvik -กรุงเทพฯ  และตั๋วบินในประเทศ , วีซ่าประเทศนอร์เวย์ (สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวใน Lofoten เกือบทั้งหมดไม่มีค่าเข้าชมครับ ดังนั้นค่าใช้จ่ายส่วนนี้น้อยมากหรืออาจไม่มีเลย) หากมีข้อสงสัยสามารถถามได้เลยครับ ไม่ต้องเกรงใจ เพราะอยากให้ทริปออกมาสนุกและประทับใจมากที่สุดครับ

 

หมายเหตุ

-  แสงเหนือเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถรับประกันว่าจะได้เห็น เพราะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือระดับความแรงของแสงเหนือและสภาพอากาศ ดังนั้นควรเผื่อใจไว้ด้วย แม้ว่าช่วงที่เราไปจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการชมแสงเหนือก็ตาม

-  สถานที่ท่องเที่ยวอาจมีการปรับตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและสถานการณ์การเดินทาง 

-  เนื่องจากพื้นที่วางสัมภาระในรถมีจำกัด ขอกำหนดขนาดกระเป๋าเดินทางคนละ 1 ใบ เนื่องจากที่เก็บของท้ายรถมีจำกัด

ค่าบริการนี้รวม

-  ค่าโรงแรมที่พักพร้อมอาหารเช้า

-  ค่าเช่ารถ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในการเดินทาง ได้แก่ ค่าน้ำมัน, ค่าที่จอดรถ และอื่นๆ

-  ค่าทัวร์เรือจับปู Rib Crab Safari พร้อมอาหารค่ำ 1 มื้อ (ทานปู Brown Crab สดๆ สไตล์นอร์เวย์)

-  ค่าเข้า Lofotr Vikingmuseum

-  ค่าเข้า Fishing Museum A Village

-  ค่าเข้า Fjellheisen Tromso

-  ค่าอาหารค่ำ 4 มื้อ (หมู่บ้าน Stamsund 1 มื้อ ที่ภัตตาคาร / หมู่บ้าน Hamnøy 3 มื้อ *** โดยเชฟจาก นีโอ ทราเวล) 

-  บริการถ่ายภาพและแนะนำการถ่ายภาพ

ค่าบริการนี้ไม่รวม

-  ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ระหว่างประเทศ และภายในประเทศนอร์เวย์ (ณ วันที่ 25 พ.ย. 62 ราคารวมอยู่ที่ประมาณ

    55,600 - 59,000 บาท)

   *** กรุณารอแจ้งยืนยันการเดินทางจากบริษัทฯ ก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียด

   เที่ยวบิน กรณีที่มีเที่ยวบินที่ราคาย่อมเยากว่า และยังคงเดินทางได้ตาม โปรแกรมที่แจ้งไว้เช่นเดิม ***

-  ค่าวีซ่าเชงเก้น  (ประมาณ 3,200 - 3,400 บาท ตามค่าธรรมเนียมของ VFS)

-  ค่าประกันการเดินทางสำหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น

-  ค่าอาหารเที่ยงและเย็น (ประมาณวันละ 1,000 - 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับเลือกรับประทาน)

-  ค่าทิปพนักงานบริการ (ถ้ามี)

-  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ  เช่น  ค่า Sim Card , ค่าเครื่องดื่ม มินิบาร์ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด เป็นต้น

-  ค่า Snowmobile ที่ Camp Tamok   

*** Option : “การขับขี่ Snowmobile” นับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่อยากแนะนำให้ท่านได้ลองสัมผัสความสนุกตื่นเต้นไปบนหิมะอันขาวโพลน *** 

เงื่อนไขการจองและชำระเงิน

 

-  จองวันที่จอง : ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 30,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์ โดยจะถือลำดับการชำระค่ามัดจำเป็นสำคัญ

-  ชำระมัดส่วนที่เหลือทั้งหมด : ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 62 

***หากลูกค้าชำระไม่ตรงตามกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่ามัดจำให้กับลูกค้า พร้อมยกเลิกการเดินทางของลูกค้า

การชำระเงินค่าทริป - กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้
 

ชื่อบัญชี : บริษัท นีโอ ทราเวล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

·        ธ.กสิกรไทย

          สาขาประชานิเวศน์ 1

          (ออมทรัพย์)  เลขที่บัญชี 737-2-06999-0

·        ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

          สาขาประชานิเวศน์

          (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 085-2-13432-2

·        ธ.กรุงเทพฯจำกัด

          สาขาประชาชื่น

          (ออมทรัพย์)  เลขที่บัญชี 193-0-54658-3

 

หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งกลับพร้อมส่งหน้า Passport ให้ด้วยนะคะ

การยกเลิกทริป - โดยลูกค้า หรือ วีซ่าไม่ผ่าน

 

-  ยกเลิก ก่อนวันเดินทาง  90  วัน       หัก 25,000   บาท

-  ยกเลิก ก่อนวันเดินทาง  45-90 วัน  หัก 40,000   บาท

-  ยกเลิก ก่อนวันเดินทาง  15-45 วัน   หัก 70,000   บาท

-  ยกเลิก ก่อนวันเดินทาง  1-15 วัน      ไม่สามารถคืนเงินได้

 

กรณีบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากผู้ร่วมเดินทางไม่ครบตามจำนวนขั้นต่ำ หรือ ด้วยเหตุสุดวิสัยต่างๆ  เช่น  ภัยธรรมชาติ  การก่อการร้าย  เหตุความรุนแรงทางการเมือง ฯลฯ  บริษัทฯ ยินดีคืนค่ามัดจำ / ค่าบริการ ที่ลูกค้าได้ชำระเงินมาแล้วทั้งหมด (กรณีที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการ ซื้อตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้า  บริษัทฯ จะคืนส่วนที่ได้รับการ Refund จากสายการบินตามข้อกำหนดของประเภทตั๋วเครื่องบินนั้นๆ)

 

เมื่อท่านชําระค่ามัดจําแล้ว  หมายถึง  ท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทฯ แจ้งไว้ทั้งหมด และเป็นการยืนยันการจองทริป อย่างเป็นทางการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line @ : @neotravel (มี@ด้วยนะคะ)

อีเมล : neo_travel@hotmail.com

โทร. 02-9542757  (ทีมงานนีโอ ทราเวล) 
Facebook page :  Neotravel Thailand

ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 11/04210

info lofoten-01.jpg
รายการแผ่นเดียวแบบ2-01.jpg

DAY

02

01

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

(Bangkok - Oslo - Svolvaer)

- Bangkok - Oslo

- Oslo - Narvik

- เดินทางไป Svolvaer

- ถ่ายรูปชมวิวตลอดเส้นทาง

- ชมเมือง Svolvaer

พัก Anker Brygge, Svolvaer

DAY

03

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

(Svolvaer - Stamsund)

- Henningsvaer

- เดินทางไป Leknes

- เดินเล่น + Shopping

- เดินทางไปหมู่บ้าน Stamsund

- ล่องเรือ Crab Safari***

- มื้อเย็น Steam Crab

พัก Live Lofoten Hotel, Stamsund

DAY

04

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

(Stamsund - หมู่บ้าน Hamnøy)

- หาด Haukland

- หาด Uttakleiv

- เดินทางไป หมู่บ้านHamnøy

พัก Hamnøy

DAY

05

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/7

(Hamnøy)

- หมู่บ้าน Reine

- หมู่บ้าน Å

- Norwegian Fisher Village Museum

- หมู่บ้าน Sakrisoy

พัก Hamnøy

DAY

06

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6

(Hamnøy-Nusfjord)

- หมู่บ้าน Nusfjord

พัก Hamnøy

DAY

07

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

(Leknes-Tromso)

- หาด Skagsanden Beach

- Lofotr Viking Museum***

- เดินทางสู่สนามบิน Leknes

- Leknes-Tromso

พัก Radisson Blu, Tromso

DAY

08

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/8

(Tromso)

- Tromso Church

- Arctic Cathedral

- กระเช้า Fjellheisen

Camp Tamok ขับ Snow Mobile ล่าแสงเหนือ***

พัก Radisson Blu, Tromso

DAY

09

10

press to zoom

press to zoom
1/1

(Tromso-Oslo-Bangkok)

- เดินทางสู่สนามบินเมือง Tromso

- Tromso - Oslo (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

- Oslo-Bangkok