ลงทะเบียนขอรับทุน

งานประชุมสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม  2565

โดย บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนทุน

จำนวน 40 ทุน 

ระยะเวลาการรับสมัครทุน

เปิดลงทะเบียน  เวลา 09.00น. วันที่ 5 สิงหาคม 2565

ปิดลงทะเบียน   เวลา 17.00น. วันที่ 12 สิงหาคม 2565

(หรือปิดเมื่อมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อกำหนดครบจำนวน 40 ทุน)

ประกาศผลการรับสมัครทุน

วันที่ 13  สิงหาคม  2565 (ทางอีเมล ที่ลงทะเบียน)

(หรือประกาศหลังจากมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อกำหนดครบจำนวน 40 ทุน)