ลงทะเบียนขอรับทุน

งานประชุมวิชาการก้าวไกล

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่1/2565

"RCOT Academic Conference 2/2021"

ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2565

โรงแรม The Zign พัทยา จ.ชลบุรี

โดย บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนทุน

จำนวน 22 ทุน 

ระยะเวลาการรับสมัครทุน

เปิดลงทะเบียน  เวลา 09.00น. วันที่ 20 เมษายน 2565

ปิดลงทะเบียน   เวลา 15.00น. วันที่ 21 เมษายน 2565

ประกาศผลการรับสมัครทุน วันที่ 22 เมษายน 2565 (ทางอีเมล ที่ลงทะเบียน)