บริษัท นีโอ ทราเวล จำกัด

เปิดรับสมัครผู้สนใจขอทุนสนับสนุน การประชุมใหญ่ประจำปี 2563 ครั้งที่ 24

สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2563 
ณ  Royal Cliff Hotel Group (ศูนย์ประชุมพีช) 

โดย บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนทุน

วันเปิดรับสมัครออนไลน์วันที่
วันปิดรับสมัครวันที่
ประกาศผลผู้ได้รับทุน
6 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
10 ตุลาคม 2563
จำนวนทุน   60 ทุน
- ปิดรับสมัคร -