ลงทะเบียนขอรับทุน

งาน ERS International Congress 2022

ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน  พ.ศ.2565

โดย บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนทุน

จำนวน  4  ทุน 

ระยะเวลาการรับสมัครทุน

เปิดลงทะเบียน วันที่ 14 กรกฎาคม 2565  เวลา 10.00น.

ปิดลงทะเบียน  วันที่ 21 กรกฎาคม 2565  เวลา 15.00น. หรือ เมื่อผู้สมัครเต็มจำนวนทุน

ประกาศผลการรับสมัครทุน วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 หรือ เมื่อผู้สมัครเต็มจำนวนทุน

(ประกาศผลทางอีเมล ที่ลงทะเบียน)