ลงทะเบียนขอรับทุน

งานประชุม สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย (TAC)

วันที่ 17-19 มีนาคม 2565

ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ  

โดย บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนทุน

จำนวน 20 ทุน 

ระยะเวลาการรับสมัครทุน

เปิดลงทะเบียน  เวลา 09.00น. วันที่ 09 มีนาคม 2565

ปิดลงทะเบียน   เวลา 18.00น. วันที่ 10 มีนาคม 2565

ประกาศผลการรับสมัครทุน วันที่ 11 มีนาคม 2565 (ทางอีเมล ที่ลงทะเบียน)