ลงทะเบียนขอรับทุน

The New Horizon in Pulmonary Medicine 

ระหว่างวันที่  17-19 กุมภาพันธ์ 2565

ณ ห้องประชุมนภาลัย โรงแรมดุสิต พัทยา

โดย บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนทุน

จำนวน 100 ทุน 

ระยะเวลาการรับสมัครทุน

เปิดลงทะเบียน  เวลา 09.00น. วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2565

ปิดลงทะเบียน   เวลา 17.00น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศผลการรับสมัครทุน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 (ทางอีเมล ที่ลงทะเบียน)