ลงทะเบียนขอรับทุน

งานสมาคมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย (สรวท)

Pediatric Respiratory Diseases: Strategies for Successful Practice

ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม  พ.ศ.2565

ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

โดย บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนทุน

จำนวน 20 ทุน 

ระยะเวลาการรับสมัครทุน

เปิดลงทะเบียน  เวลา 10.00น. วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

ปิดลงทะเบียน   เวลา 12.00น. วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

ประกาศผลการรับสมัครทุน วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 (ทางอีเมล ที่ลงทะเบียน)