ลงทะเบียนขอรับทุน

งานประชุม Pediatric Critical Care Medicine in the New Era:

Optimizing outcomes of critically ill children

วันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564  

โดย บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนทุน

จำนวน 75 ทุน 

ระยะเวลาการรับสมัครทุน

เปิดลงทะเบียน  เวลา 09.00น. วันที่ 03 พฤศจิกายน 2564

ปิดลงทะเบียน   เวลา 12.00น. วันที่ 05 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผลการรับสมัครทุน วันที่ 05 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. (ทางอีเมล ที่ลงทะเบียน)