ลงทะเบียนขอรับทุน

งานประชุม The 37th Annual Meeting of the Royal College of Physicians of Thailand (RCPT)

วันที่ 28-30 ตุลาคม 2564  

โดย บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนทุน

จำนวน 90 ทุน 

ระยะเวลาการรับสมัครทุน

เปิดลงทะเบียน  เวลา 09.00น. วันที่ 24 กันยายน 2564

ปิดลงทะเบียน   เวลา 16.00น. วันที่ 27 กันยายน 2564

ประกาศผลการรับสมัครทุน วันที่ 28 กันยายน 2564 (ทางอีเมล ที่ลงทะเบียน)