ลงทะเบียนขอรับทุน

38th Annual Meeting of the Royal College of Physicians of Thailand

Changing Trends in internal Medicine Practices After the Crisis

21 - 23 April 2022  Dusit Thani Hotel, Pattaya, Thailand

โดย บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนทุน

จำนวน 100 ทุน 

ระยะเวลาการรับสมัครทุน

เปิดลงทะเบียน  เวลา  9.00 น.  วันที่ 5 เมษายน  2565

ปิดลงทะเบียน  เวลา 16.00 น.  วันที่ 5 เมษายน 2565

ประกาศผลการรับสมัครทุน

วันที่ 6 เมษายน 2565  (ทางอีเมล ที่ลงทะเบียน)