ลงทะเบียนขอรับทุน

งานประชุม Thoracic Society of Thailand under Royal Patronage (TST021)

วันที่ 23-25 ตุลาคม 2564  

โดย บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนทุน

จำนวน 330 ทุน