ลงทะเบียนขอรับทุน

งานประชุม Pediatric Neurological Emergency 2020

วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563  

ณ  ห้องประชุม อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น7

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

โดย บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนทุน

แบ่งเป็น

1. แพทย์จากโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ และ นนทบุรี  จำนวน 10 ทุน (เต็มแล้ว)

2. แพทย์จากโรงพยาบาลในเขตต่างจังหวัด  จำนวน 10 ทุน